Rządy w Cesarstwie Rzymskim

panteon

W początkach istnienia Cesarstwa Rzymskiego państwo było monarchiczne. Jedna z pierwszych reform została wprowadzona za panowania Cezara Augusta. Formą sprawowania władzy, którą przyjął Rzym był pryncypat, który polegał na tym, że władza należała się cesarzowi i to on sprawował władze nad wszystkim. Ustrój jednak pozostał bez żadnych zmian.

Bardzo duże znaczenie w państwie mieli również senatorzy . W późniejszym czasie za sprawą Dioklecjana przyjęto dominat, czyli cesarz sprawował władzę absolutną w państwie. Dioklecjan wprowadził również zmianę na mocy, której to czterech cesarzy sprawowało władzę. A kraj został podzielony na dwie odrębne części, które w rezultacie stanowiły wielką całość.

09.02.2013. 19:27