Najpopularniejsze osoby panujące w Cesarstwie Rzymskim

Najbardziej znanym panującym w Cesarstwie Rzymskim jest Oktawian August, bo to właśnie za jego panowania powstało Imperium. Zniósł on strój republikański, ale nie zrobił tego formalnie. Wprowadził również pryncypat, czyli władzę skupił w rękach cesarza. Cezar August zajmował się również reformacjami religijnymi.

Gajus jest kolejnym władcą, który zapadł w pamięci wszystkich historyków, bowiem to on wprowadził, jako pierwsze słynne igrzyska olimpijskie. Najbardziej kluczowym jednak momentem dla Imperium jest podjęcie władzy przez Dioklecjana oraz Konstatntyna. To dzięki ich reformą wprowadzono dominat, czyli cesarz miał najwyższą władzę, a państwo zostało podzielone na dwie części: wschodnią oraz zachodnią.

07.02.2013. 08:01