Najpopularniejsze osoby panujące w Cesarstwie Rzymskim

Najbardziej znanym panującym w Cesarstwie Rzymskim jest Oktawian August, bo to właśnie za jego panowania powstało Imperium. Zniósł on strój republikański, ale nie zrobił tego formalnie. Wprowadził również pryncypat, czyli władzę skupił w rękach cesarza. Cezar August zajmował się również reformacjami religijnymi.

Gajus jest kolejnym władcą, który zapadł w pamięci wszystkich historyków, bowiem to on wprowadził, jako pierwsze słynne igrzyska olimpijskie. Najbardziej kluczowym jednak momentem dla Imperium jest podjęcie władzy przez Dioklecjana oraz Konstatntyna. To dzięki ich reformą wprowadzono dominat, czyli cesarz miał najwyższą władzę, a państwo zostało podzielone na dwie części: wschodnią oraz zachodnią.

07.02.2013. 08:01

Ciekawostki o Cesarstwie Rzymskim

koloseum

Początek Cesarstwa Rzymskiego przyjmuje się na około I w.p.n.e. Istniało ono naprawdę długo, a przez wiele lat panowania różnych władców wydarzyło się wiele interesujących rzeczy.

Oktawian August jeden z pierwszych władców posiadał przybranego syna Tyberiusz, jednak nie uważał go za swojego godnego następcę. Został on wygnany, a w późniejszym czasie zabity. Prawdopodobnie to za jego życia Jezus prowadził swoje nauki. Wśród pogłosek istnieje także legenda o założeniu Rzymu. Mówi się, że został on założony przez braci Remusa oraz Romulusa. Bracia byli porzuceni, jako niemowlęta, a ich wychowaniem zajęła się wilczyca. To w Cesarstwie Rzymskim powstały pierwsze księgi prawne, które są podstawą dzisiejszych kodeksów.

06.02.2013. 14:14

Obszar Cesarstwa Rzymskiego

Cesarstwo Rzymskie zwane również Imperium miało naprawdę wielki obszar. Zajmowało ono prawie pięć milionów kilometrów kwadratowych, a zatem było naprawdę duże. Dla porównania dzisiejsza Polska ma niewiele ponad trzysta tysięcy kilometrów kwadratowych.

W IV wieku Cesarstwo zostało podzielone na dwie części, wschodnią oraz zachodnią. Obie te części były zarządzane przez odrębnych władców. Do Imperium należało bardzo wiele ziem: Galia (dzisiejsza Francja), Hiszpania, Brytania, Włochy, Rzym, Afryka, Dacja, Macedonia, Egipt oraz wiele innych. Jak widać zajmowało ono kilka kontynentów i było bardzo rozległe. Z tego oto powodu zarządzanie jednego władcy mogłoby stać się nieudolne.

03.01.2013. 10:03